Zmena 6 - Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Dialnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Upresnenie technického riešenie stavebných objektov.
 • Dotknutá obec: Veľká Paka, Dunajská Lužná, Šamorín, Kvetoslavov, Macov, Blatná na Ostrove, Trnávka, Holice, Vieska (okresy: Dunajská Streda, Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská republika, zastúpená MDV SR, v konečnom zastúpení Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 30416094
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  11.01.2018
  Text oznámenia o zmene
  11.01.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.03.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  30.11.2018