Zimný štadión - rekonštrukcia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rekonštrukcia existujúceho zimného štadióna, dostavba , prístavba tréningovej haly a rekonštrukcia technologických častí objektu.
 • Dotknutá obec: Prešov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: OkÚ Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Navrhovateľ: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
 • IČO Navrhovateľa: 00327646
 • Povoľujúci orgán: Mesto Prešov - stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  09.08.2018