Preskočit na obsah

Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového rýpadla

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom posudzovania sú prídavné zariadenia pásového rýpadla doporučenej hmotnosti 10-20 ton: 1. Hviezdicová triediaca lopata výrobcu Lloyd Engineering, model Rotastar RS 10-20 a 2. Drviaca lopata výrobcu CM S.r.l., model CBF 07 určené na mechanickú úpravu stavebných/inertných odpadov.
 • Dotknutá obec: Mikušovce, Lučenec (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Lučenec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Republiky 26, 98406 Lučenec
 • Navrhovateľ: SVOMA, s.r.o., Podjavorinská 21, Lučenec
 • IČO Navrhovateľa: 36622796
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, odpadové hospodárstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.06.2021
  Spracovateľ zámeru SVOMA, s.r.o., Podjavorinská 21, Lučenec
  Text zámeru
  22.06.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  02.09.2021