Preskočit na obsah

Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným čeľusťovým drvičom J35

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie a vytvorenie možnosti zhodnocovania stavebných odpadov mobilným zariadením - čeľusťovým drvičom J35 (
 • Dotknutá obec: Dunajská Streda (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: EKOM PLUS, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36236403
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.09.2022
  Text zámeru
  29.09.2022

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  12.04.2023