Zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov v recyklačnom zariadení spoločnosti STEINBRUCH Žilina

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je prevádzkovanie mobilných zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov v zmysle požiadaviek zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Dotknutá obec: Lietavská Lúčka (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: STEINBRUCH Žilina, s. r. o., Žilinská cesta 507/78A, 013 11 Lietavská Lúčka
 • IČO Navrhovateľa: 51157161
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.06.2020
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  18.06.2020