Preskočit na obsah

Zhodnocovanie ostatných odpadov, modernizácia

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zosúladenie s platnou legislatívou v oblasti odpadov v zmysle § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v prestavbe linky na zhodnocovanie odpadov (PE fólií) a jej modernizácii.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: OSPRA-INVEST spol. s r. o., Podzáhradná 70, 821 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31352979
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  08.03.2022
  Text oznámenia o zmene
  08.03.2022
  08.03.2022
  08.03.2022
  08.03.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.08.2022