Preskočit na obsah

Zhodnocovanie opotrebovaných odpadových olejov v areáli spoločnosti FECUPRAL, s.r.o. prevádzka Prešov

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním alebo fyzikálno-chemickou úpravou
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predmetnej navrhovanej technológie - činnosti je zhodnocovať opotrebované oleje hlavne pre potreby jeho spaľovania na dvojpalivovom horáku Saacke typ SKVJG 50b, a nadbytočné množstvo ako dodávka iným odberaťeľom.
 • Dotknutá obec: Prešov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: FECUPRAL spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš
 • IČO Navrhovateľa: 36448974
 • Povoľujúci orgán: OU Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru FECUPRAL spol. s r.o., E.P.A. s.r.o.

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Enviconsult s.r.o, Žilina

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  21.10.2002

  Fotografie