Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadového materiálu tepelnými postupmi, Handlová

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík termickou depolymerizáciou.
 • Dotknutá obec: Handlová (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: HUTIRA Slovakia, s.r.o., ul. 29. augusta 92, 972 51 Handlová
 • IČO Navrhovateľa: 36297569
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.08.2015
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o.
  Text zámeru
  05.08.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  18.09.2015

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  16.10.2015
  Spracovateľ správy o hodnotení INECO, s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  16.10.2015

  Verejné prerokovanie

  Mestský úrad Handlová, Nám. baníkov 7 11.11.2015 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  24.02.2016