Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením KOMATSU

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom akcie je zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením v mieste ich vzniku a ich opakované použitie v priemysle a domácnostiach
 • Dotknutá obec: Koš (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: RECYKLÁCIA s. r. o., Železničná 285/12, 972 41 Koš
 • IČO Navrhovateľa: 53266846
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  26.01.2022
  26.01.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  06.05.2022