Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov a dreva mobilným zariadením v mieste ich vzniku a ich opakované využitie v priemysle a domácnostiach.
 • Dotknutá obec: Koš (okres: Prievidza)
 • Navrhovateľ: RECYKLÁCIA, s.r.o., Železničná 285/12, 972 41 Koš
 • IČO Navrhovateľa: 53266846
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.03.2021
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  09.03.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.04.2021