Preskočit na obsah

Zhodnocovanie odpadov mobilným triedičom

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením v mieste jej vzniku.
 • Dotknutá obec: Miloslavov (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: LZ-STAV s.r.o., Borovicová 705/5, 900 42 Miloslavov
 • IČO Navrhovateľa: 45399166
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.03.2023
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  30.03.2023

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  14.04.2023