Preskočit na obsah

Želovce - kanalizácia a ČOV

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovaním splaškovej kanalizácie v obci sa zabezpečí environmentálne vyhovujúci spôsob odvádzania a zneškodňovania komunálnych odpadových vôd.
 • Dotknutá obec: Záhorce, Želovce (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obec Želovce
 • IČO Navrhovateľa: 00319716
 • Povoľujúci orgán: OcÚ Želovce, OÚ Veľký Krtíš
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru G. Goldberger ObÚ Želovce
  Právoplatné rozhodnutie
  07.08.2003

  Fotografie