Preskočit na obsah

Zelený vodík pre dopravu, k.ú. Modranka

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú urèené na výrobu...
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je koncepčný návrh a realizácia pilotného projektu v oblasti rozvoja a testovania nových metód decentralizovanej výroby zeleného vodíka (elektrolýzou) a jeho efektívneho využitia primárne v systéme nákladnej dopravy a osobnej autobusovej dopravy v Trnave a blízkom okolí.
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., Tomášiková 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45337241
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.03.2022
  18.03.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., RNDr. V. Žubor
  Text zámeru
  18.03.2022
  18.03.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.06.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  18.07.2022