Zberný dvor stavebného odpadu - zmena využitia územia

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zámerom investora je vybudovať zberný dvor , ktorý bude slúžiť na zber a zhromažďovanie vyseparovaných stavebných odpadov.navrhovaný zberný dvor bude slúžiť predovšetkým pre obyvateľov obce Budmerice a bude zaberať plochu 34 028 m2.V zbernom dvore sa budú nachádzať aj kontajnery na zhromažďovanie ostatného odpadu vyseparovaného z komunálneho odpadu a plocha pre zber zeleného odpadu a drevného odpadu.
 • Dotknutá obec: Budmerice (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok Okresný úrad Pezinok
 • Navrhovateľ: Obecný úrad Budmerice, J. Rášu 534, 900 86 Budmerice
 • IČO Navrhovateľa: 0
 • Povoľujúci orgán: Spoločný stavebný úrad Budmerice;
  Okresný úrad Pezinok, OSZP - štátna správa odpadového hospodárstva
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  31.05.2016
  Spracovateľ zámeru IGES s.r.o., Komenského 29, 902 01 Pezinok
  Text zámeru
  31.05.2016
  31.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  15.07.2016
  22.08.2016