Preskočit na obsah

Zberný dvor obce Raková - doplnenie odpadov do súhlasu

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je rozšírenie preberaných vytriedených komunálnych odpadov – kovových odpadov a nebezpečných odpadov od obyvateľov obce v existujúcom zbernom dvore obce Raková.
 • Dotknutá obec: Raková (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Navrhovateľ: Obec Raková
 • IČO Navrhovateľa: 00314234
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Čadca
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.12.2021
  Text oznámenia o zmene
  13.12.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  26.01.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  02.03.2022