Preskočit na obsah

Zberný dvor obce Oravská Polhora - doplnenie odpadov do súhlasu

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je rozšírenie preberaných vytriedených komunálnych odpadov – kovových odpadov, elektroodpadov, nebezpečných a ostatných odpadov od obyvateľov obce v existujúcom zbernom dvore obce Oravská Polhora.
 • Dotknutá obec: Oravská Polhora (okres: Námestovo)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Námestovo
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Miestneho priemyslu 571, 02701 Námestovo
 • Navrhovateľ: Obec Oravská Polhora
 • IČO Navrhovateľa: 00314749
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  20.04.2022
  Text oznámenia o zmene
  20.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.06.2022