Zberny dvor Babindol

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: navrhovana cinnost riesi vystavbu zberneho dvora separovaneho zberu pre Obec Babindol. Obec nema zatial taketo zariadenie, je odkazana na docasne uskladnenie, pokym nedojde k odvozu odberatelom.
 • Dotknutá obec: Babindol (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: Obec Babindol, obecny urad, 951 53 Klasov
 • IČO Navrhovateľa: 35626348
 • Povoľujúci orgán: OU NR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. arch. Pavol Lomen
  Text zámeru
  23.05.2016
  23.05.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  27.06.2016
  22.08.2016