Preskočit na obsah

Zberné naftové stredisko Dúbrava – zapojenie sond Jakubov 63 a 64

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.4 Tažba a úprava ropy 1.5 Tažba a úprava zemného plynu
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie