Zberné miesto nebezpečných odpadov separovaných občanmi z komunálnych odpadov v Pezinku

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách 2 - 3, 6
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie objektu na nakladanie odpadov.
 • Dotknutá obec: Pezinok (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Petmas, spol.s.r.o. Pezinok
 • IČO Navrhovateľa: 30840678
 • Povoľujúci orgán: OÚ Pezinok
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.