Zberné miesto nebezpečných odpadov separovaných občamni z komunálnych odpadov vo Svätom Jure

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, ak nie sú uvedené v položkách 2 - 3, 6
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zberného strediska nebezpečných odpadov separovaných z komunálnych odpadov.
 • Dotknutá obec: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Mestský úrad Svätý Jur
 • IČO Navrhovateľa: 00304832
 • Povoľujúci orgán: OÚ Pezinok
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.