Preskočit na obsah

Zberňa a výkupňa odpadov , Bytča

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie a prevádzkovanie zberne a výkupne odpadov, na zber a krátkodobé zhromažďovanie odpadov. Vykúpené odpady sú určené na zhodnocovanie recykláciou
 • Dotknutá obec: Bytča (okres: Bytča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Navrhovateľ: L-METALL sro., Hlinická 1319, 014 01 Bytča
 • IČO Navrhovateľa: 54682002
 • Povoľujúci orgán: Mesto Bytča - stavebný úrad, Okresný úrad Bytča- odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru RNDr. Miloslav Badík , ENVI-EKO s.r.o., Platanova 3225/2, 01007 Žilina
  Text zámeru
  16.01.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.03.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  04.05.2023