Zberňa kovových odpadov v k.ú. Sokoľany

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
  • Zistovacie konanie

Základne informácie