Zber a výkup odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Jedna sa kontinuálne využívanie priestoru na ten istý účel ako doteraz. Zmena spočiva v zosúladení časti parciel, ktoré vznikli novým vlastníctvom prenajímateľa.
 • Dotknutá obec: Snina (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Snina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Partizánska1057, P.O.Box 17, 06901 Snina
 • Navrhovateľ: Bc. Natália Lakatová, Budovateľská 1435/6, 069 01 Snina
 • IČO Navrhovateľa: 51992744
 • Povoľujúci orgán: OÚ Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  02.09.2019
  Text oznámenia o zmene
  02.09.2019
  02.09.2019
  LV
  02.09.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.10.2019