Preskočit na obsah

Zber a spracovanie starých vozidiel TSR Slovakia

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzka zberného miesta a nového autorizovaného pracoviska pre spracovanie starých vozidiel s predpokladanou ročnou kapacitou do 10 000 t/tok.
 • Dotknutá obec: Bytča (okres: Bytča)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TSR Slovakia, s. r. o., Hrabové 313, 014 01 Bytča
 • IČO Navrhovateľa: 47258811
 • Povoľujúci orgán: Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča
  Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.03.2023
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r. o.
  Text zámeru
  07.03.2023