Zavedenie zásadnej inovácie výrobných procesov spoločnosti AGRO TAMI, a.s.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.8 Mliekárne a priemyselné výrobne mliecnych výrobkov s kapacitou spracovaného mlieka
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena spočíva v obstaraní a zavedení súboru technológií do prevádzky.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 36467430
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.01.2019
  Text oznámenia o zmene
  09.01.2019