Preskočit na obsah

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava, zmena rozsahu projektu II. etapy - Pruské - kanalizácia a ČOV

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie