Zásobník DAMu

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.13 Nadzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zabezpečenie dostatočných skladovacích kapacít pre dusičnan amónny s močovinou a roztok močoviny.
 • Dotknutá obec: Trnovec nad Váhom, Močenok, Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a. s., Administratívna budova, ev.č. 1236, 927 03 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia Nitra
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.