Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie stavebného odpadu – rozšírenie II.

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie