Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie ostatných odpadov Šahy

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov z plastov
 • Dotknutá obec: Šahy (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PRIMON s.r.o., Hontianska cesta 84, 936 01 Šahy
 • IČO Navrhovateľa: 52928683
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Mesto Šahy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.06.2022
  Spracovateľ zámeru Envirogo s.r.o., Veľké Uherce 82, 958 41 Veľké Uherce
  Text zámeru
  16.06.2022