Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie spôsobu zhodnocovaných odpadov z plastov o činnosť R12 a zvýšenie kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi z aktuálnej kapacity 10 000 ton/rok na 11 000 ton/rok. Jedná sa o zhodnocovanie odpadov z plastov, ktoré sú v zmysle vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, zaradené do kategórie ostatné (O.
 • Dotknutá obec: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Plastics-Trade, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36483265
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057/21, 069 01 Snina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  19.04.2021
  Text oznámenia o zmene
  19.04.2021
  19.04.2021
  19.04.2021