Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie plastových odpadov vo Veľkopriestorovej koksárenskej batérií č. 1 (VKB1) a Veľkopriestorovej koksárenskej batérií č. 3 (VKB3) v divíznom závode Koksovňa v množstve celkového objemu uhoľnej vsádzky. Uvedené množstvo upraveného plastového odpadu nahradí časť vstupných surovín pochádzajúcich z fosílnych zdroja (uhlie). Zmena navrhovanej činnosti nebude mať za následok zmenu výstupu z procesu koksárne ani jeho zmenu jeho množstva.
 • Dotknutá obec: Košice - Šaca (okres: Košice II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36199222
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  31.03.2023
  Spracovateľ zámeru KATRING s.r.o., Moldavská cesta II. 2413/49, 040 01 Košice
  Text zámeru
  31.03.2023