Zariadenie na zhodnocovanie odpadov RESTA DCJ 900x600 - Banská Bystrica

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
  • Zistovacie konanie

Základne informácie