Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - kompostáreň Veľké Dravce

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie kapacity existujúceho zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov kompostárne Veľké Dravce .
 • Dotknutá obec: Nové Hony, Veľké Dravce (okres: Lučenec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Lučenec
 • Navrhovateľ: AGRO CS Slovakia,a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36042161
 • Povoľujúci orgán: OÚ ŽP LC, Obec Nové Hony, Veľké Dravce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.05.2013
  Spracovateľ zámeru Ing. Jozef Zubček
  Text zámeru
  29.05.2013
  29.05.2013
  29.05.2013
  29.05.2013
  25.06.2013
  Právoplatné rozhodnutie
  26.06.2013