Preskočit na obsah

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - hospodársky dvor Bohdanovce v k.ú. Bohdanovce nad Trnavou

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1- 8)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Spoločnosť TRIADA ODPA, spol. s.r.o., na základe nájomnej zmluvy s PD Šelpice- Bohdanovce, pripravuje využitie existujúcej plochy poľného hnojiska na hospodárskom dvore Bohdavoce, v súčasnosti nevyuživanom, na dočasné umiestnenie výkopovej zeminy.
 • Dotknutá obec: Bohdanovce nad Trnavou (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: TRIADA ODPAD, spol. s.r.o. Kvetoslavov
 • IČO Navrhovateľa: 34122303
 • Povoľujúci orgán: Obec Bohdanovce nad Trnavou, OÚ Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru PROVO SLOVAKIA, spol. s.r.o. Boleráz
  Právoplatné rozhodnutie
  07.02.2004