Zariadenie na zhodnocovanie elektroodpadov - Prievidza

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov činnosťou R12 a R13.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: GALIO, spol. s r. o., Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza
 • IČO Navrhovateľa: 47165731
 • Povoľujúci orgán: OU Prievidza, OSZP, mesto Prievidza
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.