Preskočit na obsah

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov PRIMA-RENT, s. r. o. v k. ú. Červeník

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov na okraji katastrálneho územia obce Červeník.
 • Dotknutá obec: Červeník (okres: Hlohovec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: PRIMA-RENT, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: Obec Červeník, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 11/2, 920 41 Leopoldov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Michal Daniška
  Informácia pre verejnosť
  26.08.2020
  Text podnetu
  26.08.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.01.2021
  Rozklad proti rozhodnutiu
  23.05.2022