Preskočit na obsah

Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov - Komárno

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení rozsahu zbieraných a vykupovaných odpadov, v navýšení ročnej kapacity zbieraných a dočasne zhromažďovaných elektroodpadov a v rozšírení činnosti prevádzky o zber a dočasné zhromažďovanie automobilových batérií.
 • Dotknutá obec: Komárno (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Navrhovateľ: ŽP EKO QELET a.s., Československej armády 1694, 036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 36421120
 • Povoľujúci orgán: OU KN OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  20.05.2022
  Text oznámenia o zmene
  20.05.2022