Preskočit na obsah

Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zber, skladovane druhotných surovín – odpadov zo železných a z neželezných kovov, ako i odpadového papiera pred ich zhodnotením.
 • Dotknutá obec: Košice - Staré Mesto (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: KOVMETAL, spol. s.r.o. Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36196185
 • Povoľujúci orgán: OU Ke - odbor starostlivosti o žp
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.04.2021
  Spracovateľ zámeru Tibor Kováč
  Text zámeru
  16.04.2021