Preskočit na obsah

ZARIADENIE NA ZBER A VÝKUP ODPADOV, BRATISLAVA - RAČA, Pastierska 3 - rozšírenie zberu odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie jestvujúcej prevádzky slúžiacej na zber a výkup druhotných surovín, železných a neželezných kovov a papiera o ďalšie druhy odpadov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: PRUKOV, s.r.o., Pastierska 3, 83 06 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35970324
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva, Odborárske nám. 3, 810 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.12.2014
  Spracovateľ zámeru Ing. Eleonóra Lehotská - EKO - DAMI, Mesačná 9, 821 02 Bratislava
  Text zámeru
  22.12.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  11.03.2015