Preskočit na obsah

Zariadenie na zber použitých batérií a akumulátorov Sučany

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom predkladaného zámeru je vybudovanie zariadenia na zber použitých batérií a akumulátorov, ktoré budú odovzdávané na ďalšiu úpravu a zhodnocovanie.
 • Dotknutá obec: Sučany (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35938111
 • Povoľujúci orgán: OÚ Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.06.2022
  Spracovateľ zámeru Envirogo, s.r.o., Veľké Uherce
  Text zámeru
  15.06.2022