Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov Zbyňov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: rozšírenie druhov ostatných a nebezpečných odpadov, ktoré je možné na prevádzke zberať a navýšenie kapacity zariadenia.
 • Dotknutá obec: Zbyňov (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: Zberné suroviny Žilina a.s., Kragujevská 3, 010 01 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 50634518
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠS OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  12.04.2022
  Text oznámenia o zmene
  12.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  31.08.2022
  19.09.2023