Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov - zberný dvor - VPS Vysoké Tatry

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena spočíva v rozšírení zbieraných druhov odpadov, vo zvýšení kapacity zariadenia na zber odpadov a doplnení technického vybavenia zariadenia na zber odpadov.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 43795773
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Poprad, OSŽP - OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  10.05.2021
  Text oznámenia o zmene
  10.05.2021