Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov TATRAFAN, s.r.o.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom je prevádzka zariadenia na zber odpadov, v ktorej bude maximálne ročné množstvo zbieraných odpadov predstavovať 3 000t.
 • Dotknutá obec: Svit (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: TATRAFAN, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36448281
 • Povoľujúci orgán: OU Poprad, OSŽP, OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  12.04.2022
  Text oznámenia o zmene
  12.04.2022
  12.04.2022
  12.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  07.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  19.08.2022