Zariadenie na zber odpadov – prevádzka Lietavská Lúčka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: vybudovanie zariadenia na zber odpadov zo železných a neželezných kovov - kategórie ostatný odpad.
 • Dotknutá obec: Lietavská Lúčka (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: OkÚ Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Navrhovateľ: METALIMPEX SLOVAKIA s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava
 • IČO Navrhovateľa: 35895373
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, OSZP3 - ŠS OH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Dominika Ďurišová, OPŽP SK s. r. o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok
  Text zámeru
  09.08.2018
  09.08.2018
  09.08.2018
  09.08.2018