Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov, Modernizácia skladového hospodárstva

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovanie nových skladových priestorov s prerozdelením súčasných skladov podľa charakteristických vlastností odpadov.
 • Dotknutá obec: Košice - Barca (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Kosit a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 36205214
 • Povoľujúci orgán: OU KE OSoZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.06.2021
  Text oznámenia o zmene
  30.06.2021
  06.07.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  30.07.2021
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  02.09.2021