Preskočit na obsah

Zariadenie na zber odpadov - Inovácia zariadenia (oznámenie o zmene navrhovanej činnosti)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpecnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Dotknutá obec: Skrabské, Hanušovce nad Topľou, Čierne nad Topľou, Petrovce, Remeniny, Bystré, Hermanovce nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Vranov n.Topľou
 • Navrhovateľ: Anna Krištanová - Ekologické služby
 • IČO Navrhovateľa: 34897895
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  06.07.2021

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.07.2021
  Spracovateľ zámeru Ing. Anna Krištanová, PhD.
  Text zámeru
  21.07.2021