ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV – ANTOLSKÁ 11, BRATISLAVA

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Základne informácie