Preskočit na obsah

Zariadenie na zber kovových odpadov KOVOT s. r. o.

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zber, výkup a dočasné zhromažďovanie kovových odpadov od právnických osôb a od fyzických osôb
 • Dotknutá obec: Trstená (okres: Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Tvrdošín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Medvedzie 132, 02744 Tvrdošín
 • Navrhovateľ: KOVOT s.r.o., Vavrečka 467, 02 01
 • IČO Navrhovateľa: 46415807
 • Povoľujúci orgán: Mesto Trstená
  OU TS, OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  23.05.2022
  Spracovateľ zámeru OPŽP SK , s. r. o., Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámokl
  Text zámeru
  23.05.2022
  23.05.2022
  23.05.2022