Preskočit na obsah

Zariadenie na zber kovových odpadov - Gelnica

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie zberného miesta na zber, výkup a úpravu prevažne kovových odpadov od fyzických osôb a podnikateľských subjektov vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov v priemyselnej zóne k.ú. Gelnica.
 • Dotknutá obec: Gelnica (okres: Gelnica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Gelnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Navrhovateľ: STAVAKOV s.r.o. , Jarná 226/5, Margecany
 • IČO Navrhovateľa: 50638742
 • Povoľujúci orgán: OU Gelnica, OSŽP, ŠSOH
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  25.05.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. Andrea Kiernoszová
  Text zámeru
  25.05.2023