Preskočit na obsah

Zariadenie na zber kovového odpadu, farebných kovov a papiera

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie komplexného zariadenia na zber odpadov - železa, farebných kovov a papiera v k. ú. Krompachy, na ul. SNP 377/57. Vykúpené druhotné suroviny budú na uvedenej adrese triedené, dočasne skladované a následne odovzdávané na ďalšie spracovanie do zariadení oprávnených pre zhodnocovanie uvedených odpadov.
 • Dotknutá obec: Krompachy (okres: Spišská Nová Ves)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Spišská Nová Ves
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikovo námestie 5, 05201 Spišská Nová Ves
 • Navrhovateľ: CHMET s. r. o., Maurerova 7925/43, 053 42 Krompachy
 • IČO Navrhovateľa: 52685560
 • Povoľujúci orgán: OÚ SNV, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.09.2021
  Spracovateľ zámeru Ing. Peter Vyparina, Krčméryho 2318/4, 052 01 Spišská Nová Ves
  Text zámeru
  16.09.2021